Verduurzaming van de nog steeds groeiende luchtvaart staat wereldwijd hoog op de agenda. Nederlandse organisaties en bedrijven werken hard om de doelstellingen van de klimaatconferentie van Parijs 2015 te realiseren.

Nederland heeft de ambitie geformuleerd om in 2030 koploper te zijn op het gebied van elektrificatie van de luchtvaart via een samenwerking tussen overheid, gebruikers, industrie, operators en kennisinstituten op het gebied van innovatie, ontwikkeling en toepassing. Hiertoe wordt een Nationaal Actieprogramma Elektrisch Hybride Vliegen opgesteld. Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is hierin de trekker van het onderdeel Internationale Luchtvaart.

Het is belangrijk dat de Nederlandse maak- en onderhoudsindustrie zich kan positioneren als aantrekkelijke toeleverancier van componenten en subsystemen voor deze elektrisch hybride vliegtuigen. Naast de gebruikelijke en randvoorwaardelijke gewichts- en geluidsreducties zijn er ook kansen voor de toepassing van andere technologiën en technieken zoals batterijen, brandstofcellen en waterstoftoepassing. Er ontstaan nieuwe marktkansen. Te lang wachten bedreigt niet alleen het op tijd bereiken van de klimaat­doelstellingen, maar ook van de Nederlandse positie in de supply chain van de OEMs. Tegelijkertijd staan de certificatie-eisen nog in de kinderschoenen. Er moet nog heel veel gebeuren.

Tijdens de workshop willen we gezamenlijk komen tot een roadmap 2020-2030-2040 en het vaststellen van onze ambities en acties. De resultaten worden gebruikt om de overheid te informeren over onze eigen capabilities en ambities, maar vooral ook om het Actieprogramma vorm te geven. Na afloop stelt LRN een integraal rapport op wat u krijgt toegestuurd.

We zien je graag op maandag 3 juni a.s.