Lucht- en Ruimtevaart Nederland (LRN) is een stichting, ontstaan door een krachtenbundeling van de belangrijkste partijen en organisaties uit de Nederlandse lucht- en ruimtevaart sector. LRN is door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W) gevraagd een trekkersrol te vervullen bij het opzetten van het actieplan Elektrisch | Hybride Vliegen voor de internationale luchtvaart.

Lucht- en Ruimtevaart Nederland streeft ernaar deze Nederlandse industriële sector één gezicht en één stem te geven voor de communicatie richting de politiek en besluitvormende organen bij de Nederlandse overheid. Door krachten te bundelen krijgt het gezamenlijke belang in termen van innovatiekracht, werkgelegenheid en toegepaste technologie een extra dimensie. Om belangen ook vanuit werkgeversoptiek te waarborgen onderhoud Lucht- en Ruimtevaart Nederland nauwe banden met de organisaties VNO/NCW, FME/CWM en MKB Nederland.

LRN moet het actieplan vóór 1 juli 2019 opleveren.