21 juni 2019

14:30 - 15:00

Ontvangst & Inloop

15:00 - 15:05

Opening & welkom door Harmen de Kool | Manager Renewable Energy

15:05 - 15:15

Het verhaal achter Bioboerderij 't Schop

15:30 - 16:30

Gesprekstafels met verschillende thema's

16:30 - 18:00

Borrel & BBQ