23 juni 2020

09:55 - 10:00

Check-in

10:00 - 10:05

Welkom

10:05 - 10:20

Presentatie BOM over het onderzoek
‘Circulaire economie in de smart industrie’

10:20 - 10:50

Pitches en best practices van ondernemers

10:50 - 11:00

Wrap-up - vervolgstappen

11:00

Einde Webinar