Matchmaking voor AI-uitdagingen van Defensie

Arbeidsextensieve systemen, sterk innoverend vermogen, gezaghebbende informatiepositie en multidomein en geïntegreerd optreden zijn belangrijke aspecten voor een toekomstbestendige krijgsmacht. Actuele ontwikkelingen op het gebied van data science en AI bieden hiervoor een basis en mogelijkheden voor de ontwikkeling. Graag nodigen wij je uit op woensdag 16 maart van 10:30 uur tot 17:30 uur bij Paviljoen Sterrebos in Groningen om de kansen en uitdagingen omtrent de optimale benutting van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht te identificeren. 

Tijdens deze bijeenkomst informeren we je over de plannen en ambities van Defensie als ook de kansen en mogelijkheden van AINed om daarop in te spelen. Aan de hand van het thema “militaire besluitvorming voor C2 en inlichtingen” gaan we met elkaar in gesprek over hoe we elkaar kunnen versterken en ons voorbereiden op de mogelijkheden die AINed biedt. 

Door samenwerking tussen defensie/overheid, industrie en kennisinstituten wordt de toepassing van data science en AI binnen de krijgsmacht integraal benaderd en de impact van innovatie toepassing vergroot. Met als doel om in de komende vijf jaar een fundament te leggen voor de optimale benutting van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht,  zodat  de defensie- ambities in 2035 gerealiseerd kunnen worden. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de NL- AIC in samenwerking met de NIDV, NOM,
AI-hub Noord-Nederland, Defensie en de BOM. Deze fysieke bijeenkomst biedt o.a. netwerk kansen en ondersteuning voor AI samenwerkingsprogramma's, zoals AI-Ned, EDF en Horizon. Hiervoor zijn we vooral op zoek naar partijen met (geplande) onderzoek- en/of ontwikkelcapaciteit in Nederland. 


Ten behoeve van de matchmaking vragen we iedere organisatie een pitch voor te bereiden van maximaal 2 minuten / 2 slides, waarin uitgelegd wordt wat de expertise en de reden van deelname is. De te gebruiken template wordt doorgestuurd na registratie. 

Meld je nu aan via de aanmelden knop boven in het menu.  

We zien je graag in Groningen op woensdag 16 maart a.s.!

Bij binnenkomst vragen we naar je QR-code.