Ontwikkelingen rondom elektrische mobiliteit manifesteren zich momenteel op allerlei gebieden, zoals in de maritieme sector, de (stads)distributie, fiets- en motorsport, personenvervoer, vrachtvervoer, luchtvaart en luchthavens. En door de steeds beter wordende batterijtechnologie worden deze systemen steeds schoner, efficiënter, goedkoper en duurzamer dan brandstof aangedreven systemen. Hierdoor komt ook elektrisch vliegen steeds dichterbij.

In Nederland zien we steeds meer initiatieven op het gebied van elektrisch vliegen, zowel vanuit de luchthavens, kennisinstellingen, opkomende startups als vanuit de ontwikkeling van batterijtechnologie. Met een bijeenkomst op vrijdag 12 november a.s. van 12:00 uur tot 17:30 uur waarbij verschillende organisaties uit dit ecosysteem bij elkaar komen, willen we de community op elektrisch vliegen ontwikkelen en samenwerkingen versterken. 

We zullen de behoeftes rondom elektrificatie binnen de luchtvaart verkennen, de aspecten rondom de luchtvaart infrastructuur en de verbinding leggen met de ontwikkelingen rondom aandrijving, batterijtechnologie, infrastructuur, laadsystemen, retrofit etc. Deze ontwikkelingen zijn in de Brainport regio sterk vertegenwoordigd (zoals het Battery Competence Center en de TU/E) en zorgen binnen de automotive sector al voor baanbrekende resultaten.

De bijeenkomst wordt ingeleid met de visie van prof. dr. ir. Maarten Steinbuch op duurzame mobiliteit en de impact van elektrificatie op de luchtvaart. Daarna worden ronde tafel gesprekken gevoerd met de organisaties die nauw betrokken zijn met de technologie ontwikkeling, de luchthaven infrastructuur of de bouw van een elektrisch vliegtuig.

Er zal op zoek gegaan worden naar mogelijke samenwerkingsverbanden die de community voor elektrisch vliegen kunnen versterken en aan te sluiten zijn bij eventuele landelijke initiatieven.

Ten behoeve van de matchmaking vragen we iedere organisatie een pitch voor te bereiden van maximaal 2 minuten / 2 slides, waarin uitgelegd wordt wat de expertise en de reden van deelname is. Ter voorbereiding van de discussie zijn er drie stellingen waarop jouw reactie gewenst is. 
De te gebruiken template wordt doorgestuurd na registratie. 

Meld je nu aan via de aanmelden knop links in het menu. Hier vind je ook het programma en de locatie gegevens terug.

We zien je graag vrijdag 12 november!