01 oktober 2021

09:00 - 10:00
Check-in
10:15 - 10:30
Kick-off
10:45 - 12:00
Start Mailing EZK investeren BOM Evaluatie