Matchmaking voor Ai-uitdagingen van Defensie

Arbeidsextensieve systemen, sterk innoverend vermogen, gezaghebbende informatiepositie en multidomein en geïntegreerd optreden zijn belangrijke aspecten voor een toekomstbestendige krijgsmacht.  Actuele ontwikkelingen op het gebied van data science en AI bieden hiervoor een basis en mogelijkheden voor de ontwikkeling. Graag nodigen wij je uit op donderdag 9 september van 13:30 uur tot 17:30 uur bij Gate 2 Aeroparce te Gilze-Rijen om de kansen en uitdagingen omtrent de optimale benutting van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht te identificeren. 

Door samenwerking tussen defensie/overheid, industrie en kennisinstituten wordt de toepassing van data science en AI binnen de krijgsmacht integraal benaderd en de impact van innovatie toepassing vergroot. Met als doel om in de komende vijf jaar een fundament te leggen voor de optimale benutting van nieuwe technologie binnen de krijgsmacht,  zodat  de defensie- ambities in 2035 gerealiseerd kunnen worden. 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de NL- AIC in samenwerking met de NIDV en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Deze fysieke bijeenkomst biedt o.a. netwerk kansen en ondersteuning voor AI samenwerkingsprogramma's, zoals AI-Ned, EDF en Horizon. Hiervoor zijn we vooral op zoek naar partijen met (geplande) onderzoek- en/of ontwikkelcapaciteit in Nederland.
 

Ten behoeve van de matchmaking vragen we iedere organisatie een pitch voor te bereiden van maximaal 2 minuten / 2 slides, waarin uitgelegd wordt wat de expertise en de reden van deelname is. Het te gebruiken template is hier te downloaden.

Meld je nu aan via de aanmelden knop links in het menu. Hier vind je ook het programma terug.
We zien je graag donderdag 9 september!

 

In verband met de corona maatregelen is de bezoekerscapaciteit beperkt. Daarom is de inschrijving beperkt tot 2 personen per bedrijf en hanteren we het principe van eerste inschrijving.