SEMINAR | TILBURG | 15.00 - 19.00 UUR
Afscheid Joep Brouwers, manager ecosysteemontwikkeling BOM 

Ecosystemen zijn steeds meer onderwerp van gesprek, soms gericht op innovatie, kennis, ondernemerschap of geënt op maatschappelijke opgaven. Altijd speelt de regio hierin een cruciale rol: ‘Dáár vinden bedrijven, wetenschappers, overheid, talent en maatschappelijke organisaties elkaar, ontstaan nieuwe initiatieven en zijn er kansen voor vernieuwing’ zoals het nieuwe advies van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) ‘Samen de lat hoog leggen’ stelt. 

Als missie-gedreven netwerkorganisatie levert de Brabantse Ontwikkelings
Maatschappij (BOM) een belangrijke bijdrage aan de ambities van de provincie en het Rijk op economisch en maatschappelijk gebied. Dit doen we in netwerken samen met andere organisaties. Joep Brouwers vervulde als manager ecosysteemontwikkeling hierin een essentiële rol. Om zijn bijdrage te benadrukken en zijn afscheid op bijzondere wijze te markeren, organiseren we het seminar ‘Ecosystemen als aanjager voor innovatie & maatschappelijke transitie’. 

Regio’s, ecosysteemontwikkeling en de rol van ontwikkelingsmaatschappijen staan centraal op deze middag. We gaan in op de manier waarop regionale economische structuurversterking kan worden gerealiseerd, en op wat het werken in deze complexe situaties en projecten vraagt van professionals. In zijn afscheidsrede zal Joep Brouwers zelf zijn licht laten schijnen op zijn jaren ten dienste van economische ontwikkeling in Brabant. 

Reserveer 14 september van 15.00 tot 19.00 uur alvast in je agenda.  
Het belooft een inspirerende middag te worden!  

Met hartelijke groeten,
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij

Brigit van Dijk - van de Reijt